EMPRESAS LIPIGAS SAEMPRESAS LIPIGAS SAEMPRESAS LIPIGAS SA

EMPRESAS LIPIGAS SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

LIPIGAS พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง EMPRESAS LIPIGAS SA กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

LIPIGAS กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q4 23 คือ 21.56 B CLP สำหรับ 2023 แล้ว LIPIGAS กระแสเงินสดอิสระคือ 92.17 B CLP และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 130.18 B CLP

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: CLP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี