EMPRESAS LIPIGAS SAEMPRESAS LIPIGAS SAEMPRESAS LIPIGAS SA

EMPRESAS LIPIGAS SA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

LIPIGAS พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ EMPRESAS LIPIGAS SA

สินทรัพย์รวมของ LIPIGAS สำหรับ Q4 23 คือ 746.11 B CLP ซึ่งมากกว่า 0.59% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 0.13% ใน Q4 23 เป็น 548.53 B CLP

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: CLP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี