CHARTER HALL GROUPCHARTER HALL GROUPCHARTER HALL GROUP

CHARTER HALL GROUP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CHC พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง CHARTER HALL GROUP กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

CHC กระแสเงินสดอิสระสำหรับ H1 24 คือ 224.9 M AUD สำหรับ 2023 แล้ว CHC กระแสเงินสดอิสระคือ 336.6 M AUD และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 338.9 M AUD

‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: AUD
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี