CHARTER HALL GROUPCHARTER HALL GROUPCHARTER HALL GROUP

CHARTER HALL GROUP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CHC พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ CHARTER HALL GROUP

สินทรัพย์รวมของ CHC สำหรับ H1 24 คือ 3.72 B AUD, 9.34% น้อยกว่า H2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 9.86% ใน H1 24 เป็น 764.4 M AUD

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: AUD
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี