ฉันเห็นการแจ้งข้อผิดพลาดในชาร์ตหลักจากการนำอินดิเคเตอร์หรือกลยุทธ์มาใช้