ฉันเห็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'The study has too many output series'

การแจ้งข้อผิดพลาดนี้หมายความว่า คุณได้ถึงข้อจำกัดจำนวนชุดข้อมูลผลลัพธ์ที่เราได้กำหนดไว้ มันคือชุดของข้อมูลที่ค่าของมันถูกพล็อตลบนาชาร์ต มีฟังก์ชันหลากหลายที่คุณสามารถเรียกใช้ในการพล็อตชุดข้อมูล - ชื่อของมันเริ่มต้นด้วย plot: plot, plotcandle, plotbar, เป็นต้น

โปรดทราบว่า:

  • ฟังก์ชัน plotbar และ plotcandle อันที่จริงแล้วมีการพล็อต 4 ชุดข้อมูล (OHLC) ในคราวเดียวกัน;
  • serial (ไม่ใช่ค่าคงที่) color ในทุกฟังก์ชัน plot นั้นถูกพิจารณาเป็นชุดของข้อมูลผลลัพธ์เพิ่มเติมด้วย;
  • ในไพน์เวอร์ชั่น 4 การเรียกใช้ alertcondition จะมีการสร้างการ plot เพิ่มเติมและการเรียกใช้เหล่านั้นจะถูกนับรวมเป็นการ plot ด้วยเมื่อเราทำการคำนวณจำนวนของชุดของข้อมูลผลลัพธ์ต่อสคริปต์

เพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งข้อผิดพลาดเหล่านี้กรุณาลดจำนวนของฟังก์ชัน plot ลง