ฉันเห็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาด ‘Max depth of child study reached’

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติ "อินดิเคเตอร์ บน อินดิเคเตอร์r" เพื่อเชื่อมโยงอินดิเคเตอร์มากกว่า 10 ตัวเข้าด้วยกัน

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด คุณสามารถรวมอินดิเคเตอร์หลายตัวให้เป็นหนึ่งเดียว ตัวอย่างเช่นหากคุณคำนวณ SMA10 ตามค่าของ SMA100 คุณสามารถใช้ไพน์สคริปต์หนึ่งตัวเพื่อคำนวณทั้งสองอย่างแทนได้