ฉันเห็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'Order's limit (3000) was reached'

การแจ้งข้อผิดพลาดนี้หมายความว่า คุณได้ถึงข้อจำกัดจำนวนของออเดอร์ที่กลยุทธ์สามารถใช้งานได้บนชาร์ตที่ได้กำหนดระดับไว้มากสุดคือ 3000 ข้อจำกัดนี้ถูกกำหนดไว้เพื่อทำให้เซิร์ฟเวอร์ของเราไม่ทำงานหนักจนเกินไปและยังคงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางออกที่เราสามารถแนะนำได้นั้นคือการพล็อตกลยุทธ์ด้วยการกำหนดวันเริ่มต้นที่แน่นอน แทนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของข้อมูลในอดีต คุณสามารถเพิ่มการเปรียบเทียบ time > timestamp(2019, 01, 01, 09, 30) เข้ากับเงื่อนไขของออเดอร์ โดยที่ time คือเวลาของแท่งกราฟปัจจุบัน timestamp() เป็นฟีเจอร์ในการแปลงวันที่และเวลาให้อยู่ในรูปแบบของ UNIX ท่านสามารถดูคำอธิบายฟังก์ชันได้ที่ Study Script Reference

นี่เป็นตัวอย่าง:

longCondition = buyingif (longCondition and time>timestamp(2019, 01, 01, 09, 30))    strategy.entry("Long", strategy.long)shortCondition = buying != trueif (shortCondition and time>timestamp(2019, 01, 01, 09, 30))    strategy.entry("Short", strategy.short)
Text