ฉันต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการใช้บริการของฉัน และ/หรือ ประวัติการจ่ายเงิน