ฉันเปลี่ยนบัญชี Google ของฉันแล้ว ฉันจะกู้คืนการสมัครของฉันได้อย่างไร?

ขออภัย เราไม่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการโอนการสมัครรับข้อมูลไปยังบัญชี Google อื่น ดังนั้น หากคุณเปลี่ยนบัญชี คุณต้องยกเลิกการสมัครในบัญชีเก่าและซื้อการสมัครสมาชิกอื่นในบัญชีใหม่ โปรดทราบว่าหากการสมัครในบัญชีเก่าไม่ถูกยกเลิก เงินจะถูกหักทุกช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน