ฉันได้ลองชำระเงินแล้ว แต่เมื่อป้อนรายละเอียดของบัตร การดำเนินการของฉันถูกบล็อก สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร?

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากมาตรการต่อต้านการฉ้อโกงของเรา ที่ตรวจสอบการเชื่อมตัวระหว่างเรากับ PayPal ในการแก้ปัญหานี้คุณจะต้องรอเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อน จึงจะสามารถชำระเงินได้อีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ยอมรับทั้งหมดได้ ที่นี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดทั้งหมดของคุณถูกต้องก่อนที่จะพยายามชำระเงินอีกครั้ง