โบลลิงเจอร์แบน (BB)

Bollinger Bands (BB) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นิยมอย่างแพร่หลายซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดย John Bollinger ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 Bollinger Bands ประกอบด้วยแถบของสามเส้นซึ่งถูกพล็อตเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์ เส้นที่อยู่ตรงกลางโดยปกติจะใช้ Simple Moving Average (SMA) ที่กำหนดไว้เป็นแบบ 20 วัน (ประเภทของเส้นแนวโน้มและระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเป็นอันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด) โดย SMA ทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับ Upper และ Lower Bands ซึ่งถูกใช้เป็นวิธีการวัดความผันผวนโดยการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่าง Bands และราคา โดยปกติ Upper และ Lower Bands จะถูกกำหนดค่าไว้เป็น 2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก SMA (Middle Line) อย่างไรก็ตามจำนวนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ยังสามารถถูกปรับได้โดยเทรดเดอร์

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Bollinger Bands
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
23
...
44
1
2
...
44