ตัวชี้วัดทางเทคนิค

การวิเคราะห์แบบอิงตามอินดิเคเตอร์ ถูกใช้โดยเทรดเดอร์มากมายในการช่วยในการตัดสินใจว่าควรเทรดไหม และตำแหน่งที่จะเข้าเทรดและปิดสถานะการเทรด TradingView มีมากกว่า 100 built-in indicators ในการวิเคราะห์ตลาด อ้างอิงตามสูตรตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม โดย Public Library มีมากกว่า 5,000 custom built indicators ที่ถูกสร้างโดยนักพัฒนาของกลุ่มที่มีพรสวรรค์ โดยอินดิเคเตอร์แบบ Custom ถูกพัฒนาด้วย Pine programming language ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างอินดิเคเตอร์จากศูนย์ได้เลย อินดิเคเตอร์เป็นการคิดนวณที่ถูกแสดงออกมาบนชาร์ต อิงตามราคาและปริมาณการซื้อขาย

บางอินดิเคเตอร์จะให้สัญญาณซื้อและขายแบบชัดเจนเลย บางอันจำเป็นต้องมีการแปลความอิงตามกลยุทธ์ต่างๆ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่มีการใช้อินดิเคเตอร์ จะใช้อินดิเคเตอร์หลายอันในหลายรูปแบบที่จะมาช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน พวกเขาจะหาสัญญาณร่วมกันอิงตามอินดิเคเตอร์เหล่านี้ อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยม คือ Average True Range (ATR), Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Ichimoku Cloud และ Exponential Moving Average (EMA)
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
500
1
2
...
500