โบลลิงเจอร์แบนล่าง %B (%B)

Bollinger Bands %B หรือ Percent Bandwidth (%B) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้มาจากอินดิเคเตอร์มาตรฐาน Bollinger Bands โดย Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์วัดความผันผวน ซึ่งจะทำการสร้างแถบของสามเส้นซึ่งถูกพล็อตเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์ โดย Middle Line ตามปกติ คือ Simple Moving Average แบบ 20 วัน และโดยปกติ Upper และ Lower Bands คือ 2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเหนือ และใต้ SMA (Middle Line) สิ่งที่อินดิเคเตอร์ %B ทำ คือ คิดคำนวณหรือแสดงตำแหน่งของราคาเปรียบเทียบกับแถบต่างๆ %B สามารถเป็นประโยชน์ในการระบุเทรนด์ และสัญญาณในการเทรด

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Bollinger Bands %B