การเงิน (ภาค)

16
หุ้น
74.567B
เงินทุนของตลาด
3.285K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.60%
เปลี่ยนแปลง
−38.66%
ประสิทธิภาพ เดือน
+70.59%
ประสิทธิภาพ ปี
−43.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
1BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
13.00VES8.33%1.00VES
มีแรงซื้อรุนแรง
2.667K34.671K
1ICPBINVERSIONES CRECEPYMES, C.A. CLASE 'B'
14.00VES16.67%2.00VES
มีแรงซื้อรุนแรง
2332210.672MVES
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
2.05VES−0.97%−0.02VES
มีแรงขาย
4.006K8.212K53.575BVES
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
6.80VES3.34%0.22VES
มีแรงซื้อ
4142.815K907.8MVES
ALZ.BALALZA INVERSIONES, C.A.
2.14VES0.00%0.00VES
มีแรงซื้อรุนแรง
511
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
7.23VES−0.52%−0.04VES
มีแรงซื้อ
1.317K9.519K3.084BVES0.0049566.83VES1.735K
BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
2.85VES−1.72%−0.05VES
มีแรงขาย
55.708K158.768K
BVLBANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
3.60VES−4.00%−0.15VES
ปานกลาง
3.452K12.427K6.237BVES
FFV.BFIVENCA FONDO DE CAPITAL PRIVADO, S.A. CLASE 'B'
64.80VES20.00%10.80VES
มีแรงซื้อ
5324
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
24.50VES1.03%0.25VES
มีแรงซื้อ
174171.6BVES
FVI.BFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS CLASE 'B'
9.44VES−0.63%−0.06VES
มีแรงซื้อ
1.98K18.691K1.6BVES
IVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
10.00VES0.00%0.00VES
มีแรงซื้อ
4954.95K1.11BVES
MTC.BMONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL C.A., CLASE B
10.85VES0.93%0.10VES
มีแรงซื้อ
1.025K11.121K
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
34.94VES9.19%2.94VES
มีแรงซื้อรุนแรง
103493.221BVES43.230.74VES3.06K
MVZ.BMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. CLASE 'B'
29.00VES0.00%0.00VES
มีแรงซื้อ
1835.307K3.221BVES39.180.74VES3.06K
PIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
33.50VES1.52%0.50VES
มีแรงขาย
267