การเงิน (ภาค)

14
หุ้น
16.528B
เงินทุนของตลาด
2.284K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.39%
เปลี่ยนแปลง
+74.02%
ประสิทธิภาพ เดือน
+45.92%
ประสิทธิภาพ ปี
+115.16%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม