สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

97
หุ้น
1402.155B
เงินทุนของตลาด
8.479M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.51%
เปลี่ยนแปลง
+1.01%
ประสิทธิภาพ เดือน
+31.27%
ประสิทธิภาพ ปี
+28.10%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
โหลดเพิ่ม