ตลาดหุ้นสโลวาเกีย

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สโลวะเกีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการผู้บริโภค147.558M EUR0.00%4011
การเงิน1.758B EUR5.60%2.73%211
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.932M EUR1.79%1622