ตลาดหุ้นสโลวาเกีย

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สโลวะเกีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
ธนาคารรายใหญ่1.758B EUR5.60%4.76%2การเงิน1
ภาพยนต์/บันเทิง147.558M EUR0.00%6บริการผู้บริโภค1
ยาสามัญเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยารายใหญ่15.582M EUR1.79%16เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1