การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

46
หุ้น
15.536B
เงินทุนของตลาด
30.253M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.05%
เปลี่ยนแปลง
+0.16%
ประสิทธิภาพ เดือน
+40.98%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.79%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM579.795MSGD2.58%0.00%263.251K2
วัสดุก่อสร้าง177.577MSGD6.36%0.25%40.121K3
เครื่องใช้ไฟฟ้า537.869MSGD4.76%1.08%43.42K5
เครื่องจักรอุตสาหกรรม1.361BSGD2.98%0.33%160.826K18
การผลิตโลหะ474.056MSGD2.89%−3.32%1.233M8
การผลิตเบ็ดเตล็ด2.326BSGD9.17%−1.85%409.023K3
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา8.235MSGD0.00%1.64%2.1K1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม10.071BSGD2.25%2.10%46.477M6