ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

YNDX ชาร์ต

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: บริการทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม: ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
Yandex NV มีส่วนร่วมในการจัดหาเครื่องมือค้นหาและบริการออนไลน์ ดำเนินการผ่านส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้: ค้นหาและพอร์ทัล; ตลาดยานเดกซ์; แท็กซี่; บริการสื่อ โฆษณาย่อย; และการเดิมพันและการทดลองอื่นๆ ส่วนการค้นหาและพอร์ทัลรวมถึงบริการทั้งหมดที่มีในรัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถาน ส่วนแท็กซี่ครอบคลุมธุรกิจแชร์รถ ซึ่งประกอบด้วย Yandex Taxi รวมถึง Uber ในรัสเซียและประเทศอื่นๆ ส่วนตลาดยานเดกซ์ครอบคลุมบริการเปรียบเทียบราคา ตลาดอีคอมเมิร์ซ และการทดลองเล็กๆ หลายอย่าง ส่วนบริการสื่อประกอบด้วย KinoPoisk, Yandex Music, Yandex Afisha, รายการโทรทัศน์ Yandex, Yandex สตูดิโอและบริการสมัครสมาชิก Yandex. พลัส. กลุ่มโฆษณาย่อยเกี่ยวข้องกับการโฆษณาออนไลน์และค่าธรรมเนียมรายชื่อ ส่วนการเดิมพันและการทดสอบอื่นๆ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจและการทดสอบที่เล็กกว่า บริษัทก่อตั้งโดย Elena Kolmanovskaya, Ilya Segalovich, Mikhail Fadeev และ Arkady Volozh ในปี 1989 และมีสำนักงานใหญ่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์