ตลาดหลักทรัพย์โปรตุเกส

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โปรตุเกส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
13.700M10.740.00%20อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
476.021M3.660.31%271.623Kระบบขนส่ง1
21.161B0.410.45%418.309Kสาธารณูปโภค1
138.763M0.00-0.06%37.667Kบริการผู้บริโภค2
71.962M-4.76%5.391Kบริการผู้บริโภค1
933.483K0.00%20บริการเชิงพาณิชย์1
20.907B4.080.27%3.239Mสาธารณูปโภค3
520.467M2.99-0.37%79.740Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
15.298B3.90-1.96%869.628Kการค้าปลีก2
141.664M2.42%22.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1.186B2.24-0.22%93.440Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
734.127M8.08-1.67%20.482Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
10.009B4.230.08%1.938Mแร่พลังงาน1
2.208B0.621.23%54.902Mการเงิน1
1.951B7.341.21%312.286Kการสื่อสาร1
25.958M1.43%241บริการเชิงพาณิชย์3
163.042M-0.16%114บริการผู้บริโภค4
25.334M-0.81%21.147Kบริการผู้บริโภค1
4.994B8.070.92%597.230Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
34.000M2.821.18%21การเงิน1
4.162B7.021.12%600การเงิน2
242.528M2.36-0.35%5.803Kบริการผู้บริโภค1
145.600M12.020.00%250การค้าปลีก1
173.336M8.880.59%4.890Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
45.850M-2.87%1.639Mการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม