ร้านอาหาร (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
284.080M
เงินทุนของตลาด
63.131K
ปริมาณการซื้อขาย
+6.01%
เปลี่ยนแปลง
+6.01%
ประสิทธิภาพ เดือน
+21.38%
ประสิทธิภาพ ปี
+21.38%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
IBSIBERSOL-SGPS
6.68 EUR−0.30%−0.02 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
11.288K75.404K284.08M EUR4.061.56 EUR