ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — โปรตุเกส

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์37.64M EUR0.00%2.66%64.028K35
การสื่อสาร1.901B EUR7.53%−0.09%297.996K22
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร130.767M EUR−0.64%1K11
บริการผู้บริโภค698.64M EUR3.88%−0.40%8.09K59
แร่พลังงาน11.428B EUR3.78%−0.07%1.454M11
การเงิน7.698B EUR2.19%0.83%61.845M44
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.276B EUR2.50%−2.40%1.877M15
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน162.567M EUR12.93%0.95%5.056K11
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.697B EUR5.77%−0.77%262.658K25
การค้าปลีก13.575B EUR2.61%1.18%483.587K22
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.838B EUR4.20%0.04%759.444K13
ระบบขนส่ง484.274M EUR3.71%−0.89%84.907K11
สาธารณูปโภค36.357B EUR2.71%−0.26%3.039M24