ตลาดหลักทรัพย์โปรตุเกส

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — โปรตุเกส

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
27.560M-0.86%8.451K24
2.035B7.04-0.14%72.572K22
140.826M-0.60%100.000K11
619.501M0.92-2.02%4.239K59
9.553B4.43-1.35%481.619K11
6.625B4.620.42%8.252M34
576.152M3.01-0.12%53.196K15
172.311M8.930.00%1.583K11
6.270B5.92-0.51%184.455K36
15.438B3.980.06%191.358K23
729.664M8.131.84%12.894K12
462.940M3.77-0.31%97.484K11
42.202B2.22-1.78%1.044M24
โหลดเพิ่ม