ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — โปรตุเกส

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
สาธารณูปโภค32.388 B EUR3.46%−0.26%6.014 M24
แร่พลังงาน14.499 B EUR2.88%−0.16%898.52 K11
การค้าปลีก12.547 B EUR3.44%+0.05%331.636 K22
การเงิน10.132 B EUR3.32%−2.07%55.701 M44
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.061 B EUR4.16%+0.89%529.071 K25
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.734 B EUR6.64%+1.54%1.037 M13
การสื่อสาร1.741 B EUR10.36%+0.29%233.113 K22
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.247 B EUR3.08%−0.73%967.734 K13
บริการผู้บริโภค701.619 M EUR3.55%−1.44%58.828 K58
ระบบขนส่ง619.554 M EUR3.95%−2.09%471.238 K11
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร172.679 M EUR0.00%4.3 K11
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน162.054 M EUR9.18%+1.27%3.308 K11
บริการเชิงพาณิชย์44.682 M EUR0.00%+6.22%33.759 K35