ตลาดหลักทรัพย์โปรตุเกส

เกี่ยวกับ

Euronext Lisbon (EURONEXTLIS) หรือที่รู้จักกันก่อนหน้าในชื่อ Bolsa de valores de Lisboa e Porto คือ ตลาดหลักทรัพย์หลักในประเทศโปรตุเกส โดยได้ก่อนตั้งในปี 1769 ภายใต้ชื่อ "Assembleia dos Homens de Negócio" และมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองลิสบอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และได้ถูกควบรวมเข้าไปอยู่ใน pan-European exchange Euronext ในปี 2002 ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป EURONEXTLIS ถูกดูแลโดย Portuguese Securities Market Commission (CMVM) และขึ้นกับกฎเกณฑ์ทั้งของ E.U. และ Portuguese โดยคำสั่งซื้อขายต่างๆ ทั้งหมดถูกประมวลผลผ่านระบบซื้อขายที่เรียกว่า Universal Trading Platform (UTP) ซึ่งจะถูกแทนที่โดยแพลทฟอร์มใหม่ที่เรียกว่า Optiq และมีบริษัทจดทะเบียนอยู่ 53 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดกว่า 66 พันล้านยูโร และยังมีตราสารหนี้ และ ETF อีกด้วย

บริษัทจดทะเบียนที่เป็นที่รู้จัก และมีการซื้อขายกันมาก ได้แก่ Banco Comercial Português, Galp, The Navigator Company, Mota-Engil และ EDP ดัชนีหลักทรัพย์หลักคือ PSI-20 ซึ่งเป็นดัชนีแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตามราคาตลาดแบบ free float ที่ติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุด 20 อันดับแรก โดยดัชนีนี้ถูกใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับตลาดหลักทรัพย์โปรตุเกสอย่างแพร่หลาย ดัชนีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนี PSI ALL-share และ PSI 20 GR ซึ่งเป็นดัชนีผลตอบแทนรวมที่ติดตาม capital gains ของบริษัทใน PSI 20 หลักทรัพย์ต่างๆ ถูกคัดเลือกว่าผ่านเงื่อนไขไหมทุกๆ ปี แต่ก็จะมีเป็นรายไตรมาสที่จะมีการเลปี่ยนแปลง หรือแทนที่ได้ EURONEXTLIS ได้จัดทำดัชนีมากมายที่สะท้อนถึงบนประกอบการในหลายๆ หมวดธุรกิจ และอุตสาหกรรม หลักทรัพย์ในโปรตุเกสยังถูกรวมอยู่ในหลายๆ ดัชนีของยุโรป เช่น ดัชนี Euronext 100 ซึ่งติดตามผลประกอบการของหุ้นขนาดใหญ่และมีการซื้อขายต่อเนื่อง