บริษัทโปรตุเกส ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุด

การจ่ายเงินปันผลที่สูงอาจบ่งชี้ถึงที่มาของกำไรที่มั่นคง บริษัทโปรตุเกส ด้านล่างจ่ายเงินปันผลสูงสุดในตลาด: ถูกจัดเรียงตามคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลล่วงหน้า และศึกษาสถิติอื่นๆ ด้วย
สัญลักษณ์
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
SNGSONAGI
13.71%0.700 EUR0.00%9500.377 M EUR1016.57%การเงิน
RAMRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
11.78%7.02 EUR+0.86%2.404 K0.45178.465 M EUR17.290.41 EUR11.78%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
NOSNOS, SGPS, SA
10.69%3.245 EUR−0.92%587.825 K0.531.687 B EUR9.170.35 EUR−18.98%8.49%การสื่อสาร
ปานกลาง
IBSIBERSOL-SGPS
9.89%7.02 EUR−0.85%5.564 K0.37274.418 M EUR9.89%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
RENEREN
6.88%2.230 EUR−0.45%273.184 K0.361.486 B EUR9.910.23 EUR+33.53%6.88%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
NVGTHE NAVIGATOR COMP
6.83%4.132 EUR+0.29%255.239 K0.512.93 B EUR10.690.39 EUR−29.96%11.94%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
SEMSEMAPA
6.14%15.48 EUR0.00%6.82 K0.231.258 B EUR14.22%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
SONSONAE
5.85%0.918 EUR0.00%488.504 K0.241.836 B EUR4.990.18 EUR+3.78%5.85%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
EDPEDP-ENERGIAS PORTU
5.45%3.528 EUR−1.40%4.157 M0.3914.902 B EUR15.250.23 EUR+34.55%5.31%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SCTTOYOTA CAETANO
5.00%5.00 EUR0.00%1000.39175 M EUR5.00%การค้าปลีก
ALTRALTRI SGPS
4.90%5.210 EUR+2.16%129.302 K0.401.046 B EUR24.980.21 EUR−90.00%4.90%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
JMTJ.MARTINS,SGPS
3.55%18.51 EUR+0.33%168.193 K0.2111.61 B EUR15.371.20 EUR+28.53%2.98%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MCPGRUPO MEDIA CAPITAL,SGPS
3.33%1.26 EUR0.00%2490.15106.487 M EUR3.33%บริการผู้บริโภค
CDUCONDURIL-ENGENHARIA
3.31%27.2 EUR−1.45%8802.0654.4 M EUR3.31%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CTTCTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA
2.76%4.515 EUR−0.44%24.775 K0.07652.654 M EUR10.520.43 EUR+73.09%2.76%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GALPGALP ENERGIA-NOM
2.74%19.470 EUR+0.62%808.164 K0.5114.959 B EUR12.491.56 EUR−13.21%2.74%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
EGLMOTA ENGIL
2.35%4.250 EUR−0.38%405.784 K0.341.283 B EUR11.290.38 EUR2.35%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
NBANOVABASE, SGPS - NOM.
1.56%6.40 EUR0.00%12.779 K12.98169.777 M EUR6.56%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SNCSONAECOM,SGPS
1.19%2.52 EUR0.00%6500.50770.538 M EUR17.600.14 EUR1.19%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EDPREDP RENOVAVEIS
0.71%12.80 EUR+0.55%129.694 K0.1213.035 B EUR42.310.30 EUR−52.84%2.08%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ