หุ้นโปรตุเกส ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทโปรตุเกส สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
GALPGALP ENERGIA-NOM
1.475B EUR13.470 EUR+0.97%874.667K0.3710.874B EUR8.001.68 EUR+23.17%3.97%แร่พลังงาน
ปานกลาง
EDPREDP RENOVAVEIS
616.231M EUR17.515 EUR+0.09%219.18K0.2317.92B EUR39.390.44 EUR−45.14%1.51%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
JMTJ.MARTINS,SGPS
590M EUR23.52 EUR−0.25%147.879K0.1714.839B EUR20.251.16 EUR+31.06%2.33%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ALTRALTRI SGPS
427.852M EUR4.768 EUR+0.34%131.799K0.39974.786M EUR15.490.31 EUR−85.49%5.26%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
NVGTHE NAVIGATOR COMP
392.537M EUR3.734 EUR+0.38%245.075K0.462.646B EUR8.230.45 EUR−1.48%13.23%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
SONSONAE
341.554M EUR0.9180 EUR−0.38%3.488M1.251.843B EUR5.83%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SEMSEMAPA
307.09M EUR13.30 EUR−1.19%59.244K4.071.094B EUR16.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
NOSNOS, SGPS, SA
224.574M EUR3.328 EUR−0.36%393.15K0.781.721B EUR10.660.31 EUR−25.45%8.32%การสื่อสาร
ปานกลาง
BCPB.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES
170.497M EUR0.3132 EUR+1.95%63.322M0.524.643B EUR6.300.05 EUR0.29%การเงิน
มีแรงซื้อ
IBSIBERSOL-SGPS
159.875M EUR6.74 EUR−0.30%5.151K0.27262.015M EUR1.793.77 EUR+172.85%10.36%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
RENEREN
111.771M EUR2.440 EUR+0.21%590.68K0.561.615B EUR12.790.19 EUR+14.80%6.32%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
CORCORTICEIRA AMORIM-SGPS
98.394M EUR9.17 EUR+1.10%45.774K0.561.206B EUR12.050.76 EUR+25.18%3.20%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
SNCSONAECOM,SGPS
78.39M EUR2.75 EUR−0.72%800.03846.98M EUR27.980.10 EUR1.08%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EGLMOTA ENGIL
40.729M EUR4.165 EUR+3.22%1.415M0.751.213B EUR21.280.20 EUR2.48%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
MCPGRUPO MEDIA CAPITAL,SGPS
36.687M EUR1.000 EUR−6.54%46.736K96.4084.513M EUR−0.11 EUR−71.29%0.00%บริการผู้บริโภค
CTTCTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA
36.407M EUR3.545 EUR+0.85%161.906K0.81505.861M EUR11.480.31 EUR+14.12%3.56%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SCPSPORTING CLUBE DE PORTUGAL
25.206M EUR0.900 EUR−0.55%1.409K2.6260.635M EUR0.00%บริการผู้บริโภค
RAMRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
20.034M EUR6.42 EUR+0.94%6660.20163.08M EUR12.89%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
INAINAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV
17.759M EUR0.0354 EUR+0.57%400.0018.523M EUR8.230.00 EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GVOLTGREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
16.609M EUR7.480 EUR+0.88%461.05K0.701.032B EUR0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SCTTOYOTA CAETANO
14.702M EUR5.00 EUR0.00%70.03175M EUR11.020.45 EUR+110.78%5.00%การค้าปลีก
MARMARTIFER, SGPS, SA
13.34M EUR1.250 EUR−1.96%11.855K1.50127.5M EUR9.660.13 EUR+19.93%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CFNCOFINA-SGPS
10.451M EUR0.428 EUR−0.93%38.1K0.6144.308M EUR4.660.09 EUR+96.37%6.94%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
NBANOVABASE, SGPS - NOM.
7.92M EUR5.30 EUR0.00%3.462K0.98140.596M EUR17.180.31 EUR+63.75%7.92%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CDUCONDURIL-ENGENHARIA
7.238M EUR25.4 EUR+6.72%50.0150.8M EUR3.54%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VAFVAA VISTA ALEGRE
5.334M EUR0.780 EUR−1.27%12.589K0.64130.767M EUR12.660.06 EUR+1440.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SLBENBENFICA SAD
4.213M EUR3.00 EUR−1.64%1K0.3970.15M EUR16.380.18 EUR0.00%บริการผู้บริโภค
MLFMVFARMINVESTE
3.647M EUR1.50 EUR0.00%1.425K2.3930M EUR4.050.37 EUR0.00%การเงิน
GLINTGLINTT
3.217M EUR0.380 EUR0.00%2.703K0.1933.046M EUR4.53%บริการเชิงพาณิชย์
IPRIMPRESA, SGPS - NOM.
1.1M EUR0.1530 EUR+1.32%196.983K3.2025.368M EUR0.00%บริการผู้บริโภค
MLRZERAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
21.167K EUR0.570 EUR0.00%15.44K2.422.85M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
PHRPHAROL, SGPS, SA
−2.51M EUR0.0408 EUR0.00%343.465K0.4633.53M EUR−0.00 EUR+83.23%0.00%การสื่อสาร
TDSATEIXEIRA DUARTE, SA
−13.267M EUR0.0700 EUR0.00%338.483K1.7229.4M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FCPFUT.CLUBE PORTO
−47.627M EUR1.17 EUR−7.14%1000.1526.325M EUR−2.12 EUR0.00%บริการผู้บริโภค
LIGLISGRAFICA-IMPRESSAO ARTES GRAFICAS EUR0.05
0.0060 EUR+20.00%5.5K0.111.12M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ESONESTORIL-SOL SGPS-NOMINATIVAS
7.50 EUR−1.32%3681.7391.152M EUR0.00%บริการผู้บริโภค
SCBSPORTING CLUBE DE BRAGA
12.6 EUR+0.80%200.21บริการผู้บริโภค
REDREDITUS-SGPS
0.0950 EUR0.00%760.021.391M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MLSMBSAMBA DIGITAL SGPS S.A.
13.2 EUR0.00%2513.64บริการเชิงพาณิชย์