แร่พลังงาน (ภาค)

1
หุ้น
1196.956B
เงินทุนของตลาด
500
ปริมาณการซื้อขาย
+2.86%
เปลี่ยนแปลง
+16.34%
ประสิทธิภาพ เดือน
+52.65%
ประสิทธิภาพ ปี
+21.12%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
1193.723B4.812.86%5001
โหลดเพิ่ม