บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

15
หุ้น
111.743B
เงินทุนของตลาด
1.799M
ปริมาณการซื้อขาย
−4.00%
เปลี่ยนแปลง
−8.17%
ประสิทธิภาพ เดือน
−44.49%
ประสิทธิภาพ ปี
−40.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม