เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

6
หุ้น
219.257B
เงินทุนของตลาด
183.615K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.48%
เปลี่ยนแปลง
−8.62%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.51%
ประสิทธิภาพ ปี
−29.08%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม