บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

96
หุ้น
94.595B
เงินทุนของตลาด
3.880M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.01%
เปลี่ยนแปลง
−3.87%
ประสิทธิภาพ เดือน
−7.41%
ประสิทธิภาพ ปี
−7.10%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม