อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

219
หุ้น
148416.737B
เงินทุนของตลาด
443.436K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.53%
เปลี่ยนแปลง
+2.40%
ประสิทธิภาพ เดือน
−3.35%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.70%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม