บริษัทเกาหลี companies operating in one industry: เครื่องมือ & ชิ้นส่วน

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเกาหลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เครื่องมือ & ชิ้นส่วน รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น KOMELON หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง SM BEXEL ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
0010580SM BEXEL
175.101 B KRW1574 KRW+1.94%64.64 K0.97254.426.19 KRW−93.28%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0049430KOMELON
74.93 B KRW8340 KRW−1.30%22.583 K0.884.891705.18 KRW−3.59%3.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
0017510SEMYUNGELEC
58.85 B KRW3860 KRW−6.42%1.305 M0.1846.5882.86 KRW−43.94%1.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1192390WINHITECH
34.468 B KRW3155 KRW−2.17%42.453 K1.005.79545.15 KRW+0.92%1.90%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร