หุ้นเคนยา comprising the สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร sector

See what industries make up the สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
สร้างบ้าน141.839 M KES0.00%4.1 K1