หุ้นอิตาลี comprising the บริการการกระจายสินค้า sector

See what industries make up the บริการการกระจายสินค้า sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง9.927 B EUR3.01%−1.16%773
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์7.724 B EUR0.84%−0.09%487.573 K1
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์1.942 B EUR0.80%−1.06%17.638 K4
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร1.072 B EUR4.79%−0.38%222.702 K3