อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

23
หุ้น
40.317B
เงินทุนของตลาด
3.551M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.49%
เปลี่ยนแปลง
+1.40%
ประสิทธิภาพ เดือน
−26.75%
ประสิทธิภาพ ปี
−19.28%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร550.638M ILS+0.05%32.07K3
เคมีทางการเกษตร31.321B ILS5.63%−3.30%4.539M3
เคมีพิเศษเฉพาะ5.033B ILS2.75%+0.94%55.876K5
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ927.188M ILS4.31%−2.82%37.347K6
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.651B ILS5.08%+0.69%406.074K3
สิ่งทอ835.398M ILS2.38%−0.68%6.612K3