บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

4
หุ้น
38.664B
เงินทุนของตลาด
7.149K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.30%
เปลี่ยนแปลง
+15.63%
ประสิทธิภาพ เดือน
+44.51%
ประสิทธิภาพ ปี
+43.94%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์31.991B HUF7.22%−0.45%5.615K1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.273B HUF+2.08%7601
บริการด้านบุคลากร5.4B HUF0.00%17.74K2