อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

14
หุ้น
959.061M
เงินทุนของตลาด
4.822K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.12%
เปลี่ยนแปลง
+6.57%
ประสิทธิภาพ เดือน
+8.61%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.58%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร61.099M EUR0.52%−0.38%8122
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์487.012M EUR0.00%−0.56%2501
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ154.905M EUR1.03%0.90%4803
เยื่อกระดาษและกระดาษ9.838M EUR7.14%14.4K1
สิ่งทอ246.207M EUR4.62%0.80%17.209K7