หุ้นฝรั่งเศส comprising the Electronic Technology sector

See what industries make up the Electronic Technology sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ยานอวกาศและการป้องกัน252.708B EUR1.29%−0.34%469.46K15
การสื่อสารคอมพิวเตอร์51.386M EUR3.44%−1.04%4673
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์3.67B EUR0.52%+0.42%8.727K5
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์98.904M EUR0.00%+0.53%27.497K4
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์5.218B EUR0.01%+1.56%54.143K5
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์25.138B EUR2.24%−0.62%295.79K8
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์177.912M EUR2.49%−1.49%5.821K6
เซมิคอนดักเตอร์38.742B EUR0.50%+3.72%1.51M8
อุปกรณ์โทรคมนาคม18.528B EUR3.91%−0.21%108.167K12