สาธารณูปโภค (ภาค)

1
หุ้น
12.032B
เงินทุนของตลาด
2.232M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.89%
เปลี่ยนแปลง
−7.71%
ประสิทธิภาพ เดือน
−27.18%
ประสิทธิภาพ ปี
−15.43%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า12.032B EUR6.79%−0.89%2.232M1