เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

15
หุ้น
36.976B
เงินทุนของตลาด
13.163M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.63%
เปลี่ยนแปลง
+3.69%
ประสิทธิภาพ เดือน
−22.72%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์92.122M EUR1.56%+0.81%14.655K3
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์3.094B EUR0.93%+1.09%49.164K4
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์711.447M EUR1.92%−0.14%31.098K2
เซมิคอนดักเตอร์156.968M EUR0.38%+0.50%35.992K4
อุปกรณ์โทรคมนาคม32.671B EUR4.48%+0.06%26.3M2