บริการผู้บริโภค (ภาค)

9
หุ้น
2.896B
เงินทุนของตลาด
4.822K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.00%
เปลี่ยนแปลง
−3.96%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.89%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.57%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ259.2M EUR2.68%−1.00%9531
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ46.954M EUR3.46%0.75%351
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์2.424B EUR4.82%−0.77%15.099K6
ร้านอาหาร163.321M EUR5.06%1.14%7.004K1