สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

7
หุ้น
3.214B
เงินทุนของตลาด
256.651K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.35%
เปลี่ยนแปลง
+0.11%
ประสิทธิภาพ เดือน
+13.67%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.69%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
ตลาดหลังการขายของยานยนต์1.029B EUR4.70%2.84%718.219K1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า478.018M EUR2.50%5.09%143.074K1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย82.046M EUR2.38%−1.07%6.461K1
สร้างบ้าน99.67M EUR6.15%2.06%1.518K2
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ119.768M EUR1.29%3.68%3.536K1
เครื่องมือ & ชิ้นส่วน1.405B EUR4.59%1.16%11.384K1