การสื่อสาร (ภาค)

3
หุ้น
24.443B
เงินทุนของตลาด
581.518K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.79%
เปลี่ยนแปลง
+0.28%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.29%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
15.819B5.040.84%207.824K2
8.612B3.81-0.11%38.731K1
โหลดเพิ่ม