ระบบขนส่ง (ภาค)

2
หุ้น
953.205M
เงินทุนของตลาด
171.554K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.08%
เปลี่ยนแปลง
+0.36%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.89%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.01%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
445.398M-0.17%279.722K1
507.064M0.00%76.382K1
โหลดเพิ่ม