บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

4
หุ้น
5.920M
เงินทุนของตลาด
77
ปริมาณการซื้อขาย
+3.32%
เปลี่ยนแปลง
−17.55%
ประสิทธิภาพ เดือน
−65.98%
ประสิทธิภาพ ปี
−52.93%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม