หุ้นโคลอมเบีย comprising the การค้าปลีก sector

See what industries make up the การค้าปลีก sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต7407.675 T COP0.00%101
ห้างสรรพสินค้า24.705 T COP0.00%431
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ18.731 T COP1.27%0.00%4401
ค้าปลีกอาหาร3.18 T COP6.84%−0.81%135.599 K1