เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

1
หุ้น
9052516.050B
เงินทุนของตลาด
279
ปริมาณการซื้อขาย
−4.61%
เปลี่ยนแปลง
−13.74%
ประสิทธิภาพ เดือน
+15.33%
ประสิทธิภาพ ปี
−23.83%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
9052516.050B0.67-4.61%2791
โหลดเพิ่ม