สาธารณูปโภค (ภาค)

21
หุ้น
24396.665B
เงินทุนของตลาด
47.164M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.05%
เปลี่ยนแปลง
−0.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.55%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.45%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม