สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียม

PA1! NYMEX
PA1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียม NYMEX
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

PA1! ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

สัญญาการซื้อขายส่วนต่างแพลเลเดียม (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
 
   
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างพาลาเดียม
 
   
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างพาลาเดียม
 
   

Breaking news