สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียม PA1!

PA1!NYMEX
PA1!
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียมNYMEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

สัญญาการซื้อขายส่วนต่างแพลเลเดียม (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
 
   
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างพาลาเดียม
 
   
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างพาลาเดียม